เป็นตัวละครที่มีความสมดุลระหว่างการโจมตีและการป้องกัน ด้วย HP ที่สูง, agi และท่าพิเศษ ทำให้ Swordman เป็นนักสู้ที่เก่งกาจ

Active Skill
Joy
Keyboard
  Magnum Break
  
  
  Bash
  
  

  Continue Bash (ขณะ Bash หรือ Stun Bash)

  
  
  Stun Bash (หลังจาก Bash)
  Endure
  
  
  Provoke
  
  
     
Special Skill
Joy
Keyboard

  Tackle

  
  
  Lower Attack (กลางอากาศ)
 
 
     
Passive Skill
Joy
Keyboard

  Sword Master (เพิ่มพลังโจมตี)

-
-
  Auto Berserk (เพิ่มพลังโจมตีเมื่อ HP น้อย)
-
-
  Increase HP Recovery (เพิ่มการฟื้น HP)
-
-
  Moving HP Recovery (เคลื่อนที่ฟื้น HP)
-
-

Active Skill
Joy
Keyboard
  Magnum Break
  
  
  Bash (โจมตีบนอากาศได้)
  
  

  Continue Bash (ขณะ Bash หรือ Stun Bash)

  
  
  Stun Bash (หลังจาก Bash)
  Endure
  
  
  Provoke
  
  
     
Special Skill
Joy
Keyboard

  Tackle

  
  
  Lower Attack (กลางอากาศ)
 
 
     
Passive Skill
Joy
Keyboard

  Sword Master (เพิ่มพลังโจมตี)

-
-
  Auto Berserk (เพิ่มพลังโจมตีเมื่อ HP น้อย)
-
-
  Increase HP Recovery (เพิ่มการฟื้น HP)
-
-
  Moving HP Recovery (เคลื่อนที่ฟื้น HP)
-
-