Top 20 All
    News
    Notice
    Patch Update
    Promotion
    @News
    @Cafe'
    Event
 
 


          กลับมาแล้วกับบรรยากาศเก่าๆ ที่ชาว RO ไม่เคยลืมด้วยความ Classic เมือ 10 ปีที่แล้วที่ยังคงอยู่ภายในใจของพวกเราชาว RO ทุกคน วันนี้ทีมงานพร้อมแล้วที่จะพาเพื่อนๆ ย้อนวันวานกลับไปสู่มิตรภาพสังคมออนไลน์ที่แสนจะอบอุ่น ด้วย Server ใหม่ "Angeling เซิร์ฟใหม่ สมดุลย์ใหม่" ที่จะเปิดให้ใช้งานในรูปแบบ Class 2 โดยไม่มี Hi-Class และ 3rd Class พร้อมทั้งยกเลิกระบบ KVM, Godly Item และอื่นๆ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่) เตรียมตัวกันให้พร้อม 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 นี้

 

สำหรับขั้นตอน Activate ID เพื่อย้อนวันวานไปกับพวกเรา Angeling มีทั้ง 2 วิธีดังนี้
          วิธีที่ 1 สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่สามารถเข้าเล่น Angeling ได้เลยทันทีมีดังต่อไปนี้

                   1.1 ID ที่เคยผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม Correct Profile (รายละเอียดการ 
                   Correct Profile
ที่นี่
) มาก่อน
                   1.2 ID ที่ผู้เล่นที่เคยติดต่อแจ้งเคสปัญหาตัวละคร และปัญหาการถูก Hack ใน
                   ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 54 - 30 เม.ย. 56
                   1.3 ID ที่เคยมีประวัติการเติมเงินตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 55 - 30 เม.ย. 56 โดยมียอด
                   การเติมมากกว่า 2,000 บาท จะสามารถเข้าเล่นได้ทันที

 
          *สำหรับข้อ 1.2 และ 1.3 ในกรณีที่เข้าไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ Angeling และทางทีมงานตรวจพบว่าเป็น ID ที่มีข้อมูล Profile ไม่ถูกต้อง ทางทีมงานจะทำการตัดสิทธิ์การเข้าเล่นเซิร์ฟเวอร์ Angeling ทันที

 

          วิธีที่2 ผู้ที่จะต้องการเข้าเล่นเซิร์ฟเวอร์ Angeling จะต้องทำการส่งเอกสารรูปภาพบัตรประชาชน, สำเนาเบียนบ้าน, สำเนาสูติบัตร, หนังสือราชการ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยขนาดรูปภาพจะต้องไม่เกิน 500KB (ชนิดของไฟล์ bmp, gif, png, jpeg) ผ่านระบบยืนยันตัวตน ในระบบ RO Member โดยสามารถเข้าสู่ระบบได้ผ่านทางหน้าเวป และดำเนินการประมาณ 24 ชม. (ID ที่จะสามารถยืนยันตัวตนได้นั้นต้องเป็น ID ที่มี Profile ที่ถูกต้อง สำหรับผู้ที่มี Profile ไม่ถูกต้องทางทีมงานแนะนำให้สมัครสมาชิกใหม่และทำการยืนยันตัวตน)


ขั้นตอนการส่งเอกสารในส่วนวิธีที่ 2

1. เข้าสู่ระบบ Member Service ในเว็บไซต์หลักจาก Icon หรือ คลิกที่นี่

2. จากนั้นเมื่อเข้าสู่หน้า Member Service ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม "ยอมรับ"

3. ให้ทำการกรอก ID, Password และ E-mail

4. เมื่อเข้าสู่ระบบให้เลือกหัวข้อ "Active ID Server Angeling"

5. จากนั้นให้ทำการกรอกข้อมูลต่างๆ ดังนี้

- ชื่อ : สามารถระบุได้ทั้งภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ และเป็นชื่อตามบัตรประชาชน
- นามสกลุ : สามารถระบุได้ทั้งภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ และต้องเป็นนามสกุลตามบัตรประชาชน
- เลขประจำตัวประชาชน : จำนวนทั้ง 13 หลัก
- เบอร์โทรติดต่อ : ที่สามารถติดต่อได้ รูปแบบการกรอกหมายเลขโทรศัพท์ "0892734435" ห้ามใส่เครื่องหมายใดทั้งสิ้น
- อัพโหลดรูปภาพ :
• รูปภาพต้องเป็นรูปบัตรประชาชน, สำเนาเบียนบ้าน, สำเนาสูติบัตร, หนังสือราชการ อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องและระบุ ID เกม
• รูปภาพต้องมีขนาดไม่เกิน 500KB (ชนิดของไฟล์ bmp, gif, png, jpeg)

ตัวอย่าง สำเนาบัตรประชาชน
การเซ็นสำเนาถูกต้องให้เซ็นชื่อ-นามสกุล และ ID ด้วยลายมือของท่านเอง

สำเนาบัตรประชาชนที่ถูกต้องจะต้องตรงตามเงื่อนไขดังนี้
1. เห็นตัวอักษรในบัตรประชาชนชัดเจน
2. เห็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนชัดเจน
3. ณ วันที่ยื่นเรื่อง บัตรประชาชนจะต้องไม่หมดอายุ

6. เมื่อกรอกข้อมูลครบทุกช่องให้ทำการกดปุ่ม "บันทึก"
*ข้อควรระวัง ผู้เล่นสามารถกดปุ่มบันทึกได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องก่อนกดปุ่ม "บันทึก" ค่ะ
7. ให้สังเกตุสถานะของปุ่มกดบันทึกจะเปลี่ยนไป

8. เมื่อส่งเอกสารแล้วระบบจะทำการ Active ID ประมาณ 24 ชม. 24 ชม และผู้สมัครสามารถเข้ามาเช็คสถานะการสมัครได้ตลอดเวลาจากสถานะการสมัคร

 

หมายเหตุ
*อาจจะเปิด Hi-Class, 3rd Class และเปิดให้ใช้ระบบ KVM, Godly Item และอื่นๆ  เข้ามาในอนาคต ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมจากปัจจัยหลายๆ อย่าง
*1 คน สามารถ Activate ได้ 3 ID เท่านั้น อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่
*ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

อัปเดตล่าสุดวันที่ 10/05/56 เวลา 15.30 น.
ประกาศวันที่ 09/05/56 เวลา 16.00 น.
ร่วมสร้างสรรค์สังคม เกมออนไลน์ที่ดีกับเรา
ทีมงาน Thai Ragnarok Online